Năm 2019 kết thúc Facebook vẫn chưa thoát khỏi vận đen
Những từ viết tắt trên Facebook của giới trẻ Thịnh hành nhất hiện nay